รมว.เกษตรฯ สั่งกรมชลฯ เตรียมรับมือ “เซินกา”

รมว.เกษตรฯ สั่งกรมชลฯ เตรียมรับมือพายุโซนร้อนเซินกา จับตาทุกโครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้ทุกโครงการชลประทานเตรียมการรับมือกับพายุโซนร้อนเซินกา โดยการบริหารจัดการน้ำด้วยการใช้ระบบชลประทานและระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพตามสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลาอย่างเคร่งครัด สำหรับพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำได้มีการติดตั้งเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วทุกจุด พร้อมทำหนังสือแจ้งสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางได้ให้ทุกโครงการชลประทานที่รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ โดยเฉพาะอ่างฯ ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มากบริหารจัดการน้ำ ด้วยการลดระดับน้ำในอ่างฯ ให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ มากกว่าความจุของอ่างฯ รวมถึงอ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่รับน้ำฝนขนาดใหญ่ที่เมื่อฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์เป็นพิเศษ ส่วนกรณีอ่างเก็บน้ำใดจำเป็นต้องมีการพร่องน้ำล่วงหน้า เพื่อให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะลงมาเหนืออ่างฯ นั้น ได้ให้โครงการชลประทานที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำออกจากอ่างฯ โดยให้รายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง.-สำนักข่าวไทย

Post Navigation

Comments are closed.